Melkveehouder, midden van het land
Een net renderend melkveebedrijf in het midden van het land, kwam met de vraag: “Wat zijn de mogelijkheden voor uitbreiding van de stal?”. Zij molken circa 80 koeien, de grondpositie betrof pacht. Ondergrond van de gebouwen erf was in erfpacht, gebouwen zelf in eigendom. Gezien voorstaande, wilde de huisbankier destijds niet mee in de plannen. Hier hadden wij een andere mening over, aangezien het bedrijf rendeerde en een geschikte opvolger aanwezig was.
We hebben met ondernemers gekozen om de uitbreiding van de stal gestaag plaats te laten vinden. Met een lening van derden zonder hypothecaire dekking en uitstel aflossing voor 2 jaar bij de huisbankier waren de ondernemers in staat om de onderbouw met mestkelder direct te organiseren. De lening bij derden betrof € 100.000,– die in 5 jaar wordt terugbetaald middels een vast bedrag per maand rente & aflossing. In de tussentijd kreeg ondernemer de kans het erf aan te kopen, wat de huisbank weer graag financierde.
Aangezien het bedrijf knappe resultaten realiseert, is het in staat om de stal verder af te bouwen met eigen middelen. De geldverstrekker wil desgewenst opnieuw een aanvullende lening beschikbaar stellen. We stellen vast dat lenen bij derden ervoor heeft gezorgd dat de benodigde stap voor het bedrijf gezet kon worden. Ondernemers kunnen door deze manier van financieren & bouwen verder met het optimaliseren van het bedrijf wat zichtbaar vruchten afwerpt.

Melkvee

Financiering € 100.000
Rente 7,42%
Looptijd 60 maanden
Hypothecaire dekking Nee

Fruitteler bovenin het land
Een fruitteler had in de jaren voor de financieringsaanvraag de nodige investeringen gedaan. Op enig moment kwam de kans om extra hectares langdurig aan zich te binden. Plant- en ontwikkelkosten zijn fors én na het planten kan de eerste jaren nog niet volledig worden geoogst. Dit betekent dat er extra behoefte is naar werkkapitaal.
Dit wilde de huisbank op dat moment niet faciliteren, omdat het een bedrijf in hun ogen te afhankelijk was van huurgronden. Wij beoordeelden dit anders en vonden dat het echt nodig was om die hectares toch aan zich te binden. Via ons netwerk brachten 4 relaties € 200.000 werkkapitaal bij elkaar zonder zekerheden. Een rente 8% met een looptijd van 3 jaar. Inmiddels is de helft alweer terugbetaald en voor verdere investering hebben we de huisbankier bereid gevonden. Kortom, alleen maar winnaars.

Fruitteelt

Financiering € 200.000
Rente 8%
Looptijd 36 maanden
Hypothecaire dekking Nee

Akkerbouwer in het Zuidwesten met grond als dekking
Een gerenommeerde relatie uit Flevoland, waarvan we wisten dat deze ondernemer graag wilde investeren in de agrarische sector, koppelden wij aan een akkerbouwbedrijf uit het zuiden van het land. Eis van investeerder was dat er ruime hypothecaire dekking verkregen werd op landbouwgrond. In deze casus kon een net renderend akkerbouwbedrijf zijn huiskavel noemenswaardig vergroten. De bank vond dit op dat moment te vroeg, aangezien recent fors was geïnvesteerd. De huiskavel vergroten, dat is een kans die zo maar niet laat lopen. De investeerder, zelf ook akkerbouwer, realiseerde dit als geen ander. Onze bemiddeling bracht partijen bij elkaar. Maandelijks wordt het rentebedrag keurig betaald. Percentage 0,5% per maand over een hypothecaire lening van
€ 200.000,– maakt € 1.000,– per maand. De looptijd is eerst 3 jaar waarin geen aflossing plaatsvindt. In deze periode zullen wij de financiering bij de huisbankier proberen onder te brengen. Gezien de ontwikkeling binnen het bedrijf zal dat ook lukken. Eventueel is de investeerder bereid de lening te verlengen tegen opnieuw af te stemmen condities.

Akkerbouw

Financiering € 200.000
Rente 6%
Looptijd Variabel
Hypothecaire dekking Ja

Groenteverwerker/akkerbouwer uit het midden van het land
Een innovatief en renderende groenteverwerker/akkerbouwer uit het midden van het land had de kans om een nabijgelegen locatie aan te kopen. Hier kan zij haar activiteiten verder uitbreiden en professionaliseren. Aangezien er in de laatste periode al enkele forse investeringen hadden plaatsgevonden, vond de bank het nu niet het moment om te financieren. De bank had immers deze investeringen al deels gefinancierd en daarmee was voor hen tijdelijk het financieringsplafond bereikt. Binnen onze kring van investeerders vonden we een oud agrariër bereid deze aankoopsom wel te financieren.

De ondernemer betaalt 6% rente en er wordt maandelijks een afgesproken bedrag afgelost. Looptijd is 48 maanden waarna op dat moment bekeken wordt of dit verlengd gaat worden. De oud-agrariër heeft eerste recht van hypotheek op de aangekochte locatie. Risico is daarmee erg klein mede omdat de waarde van de locatie hoger is dan het leningsbedrag. Ondernemer kan door met zijn bedrijf en zijn toekomstige plannen en de oud agrariër ontvangt een net rendement. Financieren met boerenverstand!

Groenteverwerker

Financiering € 250.000
Rente 6%
Looptijd 48 maanden
Hypothecaire dekking Ja

Bent geïnteresseerd als investeerder? Vul onderstaand uw gegevens in.
Liever uw situatie doorspreken? Neem dan contact op met ons kantoor.  085 – 066 36 57