Winnaars hebben een plan, verliezers argumenten

–Marc Lammers, Europees, wereld- en Olympisch kampioen met Nederlandse hockeydames

Het realiseren van ondernemersdoelen heeft een veel grotere kans van slagen als de doelen vooraf goed worden verkend. Hoe ziet uw bedrijf er morgen, volgend jaar en over vijf jaar uit? Overweegt u of staat u op het punt een investering te doen? Past het in uw plannen om een ander bedrijf over te nemen? Of wilt u juist uw eigen onderneming overdragen? Bent u voornemens een samenwerking aan te gaan?
Het opstellen van een ondernemingsplan resulteert in een open en kritische blik op het bedrijf. Aan de hand van het plan kunt u weloverwogen operationele en strategische keuzes maken. Door het ondernemingsplan worden ontwikkelingen eerder en beter gesignaleerd. Het plan biedt houvast bij strategische (her)oriëntatie en ook als het even tegenzit. Farmers Funding & Advies kan hierbij alle financieringsvormen in kaart brengen, passend bij uw specifieke situatie. Wij geven de voor- en nadelen aan en helpen bij het bepalen van de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities.

We behandelen twee trajecten: (her)structurering van de bestaande financiering en optimaliseren van de nieuwe financiering. Aan de orde komen onder andere het optimaliseren van de juiste rentetypes en een mix daarvan: Aflossen, provisies, vervroegd aflossen, extra aflossen en mogelijkheid tot uitstel van aflossen.
In het ondernemingsplan beschrijven wij de grootte van de investering en hoeveel geld er nodig is om deze investering te kunnen doen.

In het ondernemingsplan staat ook beschreven hoe de investering wordt terugverdiend. Het bedrijfsfinanciering bevat alle informatie zodat de bank ziet dat het mogelijk is om de investering te doen. Met dit ondernemingsplan kunnen we financieringspartijen bij elkaar brengen zodat uw plan wordt gerealiseerd.
Naast financiering door de bank wordt er ook steeds vaker gefinancierd door alternatieve financieringsvormen waardoor de gewenste investering in combinatie met financiering nog steeds mogelijk kan worden gemaakt. Lees meer over het ondernemingsplan onder het kopje bancaire financiering.

Uw ondernemersdoelen realiseert u enkel met power! Alle betrokkenen hebben dezelfde kijk op de zaak en bijbehorende doelstellingen. Het ondernemingsplan voorziet hierin voor een succesvol resultaat.